top of page

Elisabet Lundgren

Leg. djursjukskötare

Jag är legitimerad djursjukskötare med extra hp rehab, hippolog (stallchef), diplomerad hästmassör, seminassistent, id-kontrollant. Under utbildning inom RiB (rider in balance)


På kliniken arbetar jag som djursjukskötare och assisterar veterinärerna. Jag arbetar också mycket med rehab/fysio, i samarbete med vår sjukgymnast Pernilla Stenfeldt och med våra veterinärer Anne och Linda. Jag jobbar även med friskvård i form av massage och laser.


Just nu går jag en utbildning inom RiB (rider in balance) och hoppas att det leder till att vi ska kunna hjälpa ryttare och hästar ytterligare.


Jag är också id-kontrollant och chippar föl och gör signalementsbeskrivning. Dessutom är jag seminassistent och kan seminera hästar. 


Jag har jobbat på Saxtorps Hästklinik sedan 2007 (sept). Så nästan sedan kliniken öppnades. (Öppnades 1 april 2007.)


Jag bor på en liten hästgård i Saxtorp. Har en familj med man och två barn, hästar, katter, höns och 2 hundar, som är med mig dagligen på jobbet.

bottom of page