top of page

Våra tjänster

Kliniken erbjuder många olika tjänster för att på bästa sätt kunna hjälpa dig och din häst. Nedan kan du klicka in och läsa om alla tjänster vi erbjuder. Tveka inte med att höra av dig till kliniken om du undrar något.

Vi är medlem i Svensk Djursjukvård, lär mer om det HÄR.

Medlem i Svensk Djursjukvård

Vi är medlem i Svensk Djursjukvård – tryggt för dig och ditt djur

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför är vi medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård. Det innebär att vi förbinder oss att leva upp till det kvalitetsregler som gäller för alla medlemmar.

 

Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

  • Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer.För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.

  • Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär. Vi är tydliga med hur vi har öppet. Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.

  • Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den information du behöver för att kunna delta i besluten om ditt djurs vård.

  • Vi utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning. En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

 

Etikrådet följer upp våra löften.

Vi tar det vi lovar på allvar. Svensk Djursjukvårds etikråd finns till för att följa upp att våra gemensamma kvalitetslöften fungerar i verkligheten. Kunder, medarbetare och andra intressenter kan framföra kritik till etikrådet.Om etikrådet bedömer en avvikelse som allvarlig föreslår rådet i första hand en åtgärdsplan, och om det inte löser problemet blir det aktuellt med en uteslutning ur Svensk Djursjukvård.Tryggt för dig och ditt djur.

Läs mer om etikrådet på Svensk Djursjukvårds webbsida.

www.svenskdjursjukvard.se

bottom of page