top of page
IMG_7751_edited.png

Utredningar

Kliniken erbjuder olika sorters utredningar beroende på vilken typ av problematik du upplever med din häst. Här kan du läsa om vilka utredningar vi erbjuder. Tveka inte med att höra av dig om du har några funderingar om vilken utredning du ska boka till din häst.

Hältutredning

Presationsutredning

Kiropraktik

Munundersökning

Hältutredning

Upplevs hästen ojämn att rida eller köra? Kanske rör den sig snett eller oregelbundet? Vill hästen inte hoppa eller hoppar hästen sämre eller har hästen på annat sätt ändrat sitt beteende vid arbete? Då är det en god idé att låta veterinären undersöka hästen. Troligtvis beror hästens ändrade beteende på något smärtsamt. För att ta reda på var hästen har ont gör man en hältutredning eller som det också kallas, rörelseutredning. Rörelseutredning är en bättre benämning än hältutredning, då hästen inte nödvändigtvis måste vara halt för att röra sig sämre eller stå emot arbete. Ibland beror störningarna i rörelseschemat på låsningar i ryggen eller muskelspänningar. Ibland sitter problemet i munnen, ett tandproblem eller kanske ett bettproblem. Man ska vara beredd på att utredningen innebär mycket arbete och kan ibland ta lång tid.

Prestationsutredning

Hästar som gör hårt fysiskt arbete och inte presterar som förväntat kan ha problem från cirkulations-och andningsorganen som inverkar på prestationen. Det vanligaste är att problemet kommer från andningsvägarna. Det kan t.ex. vara en trav- eller galopphäst som blir trött under loppet eller har missljud från andningsvägarna. Det kan också vara en allmänt trött ridhäst eller en häst med hosta. Det är mycket viktigt att tränaren eller ryttaren berättar om anamnesen detaljerat, det är viktigt för att prioritera undersökningarna. Undersökningen börjar alltid med en allmän klinisk undersökning med noggrann auskultation av hjärta- och lungor. Därefter går man vidare med en eller flera av följande undersökningar; blodprov, videoendoskopi av luftvägar, EKG, lungsköljning (BAL) mm.

Kiropraktik

Kiropraktikens mål är att se till att alla leder i kroppen kan röra sig inom sitt fulla spelrum. Det är vanligt att lederna framförallt i ryggkotpelaren får nedsatt rörelse orsakat av muskelspänningar, s.k. låsningar. En låsning mellan två ryggkotor kan orsaka tryck på spinalnerverna som i sin tur ger nedsatt funktion i närliggande organ och muskler. Detta innebär att inte enbart musklerna och rörelserna utan även andra kroppsfunktioner påverkas av kiropraktik..

Munundersökning

Munnen och tuggfunktionen är för hästen oerhört viktig. I naturligt tillstånd betar hästen större delen av dygnet. Hästfoder består av starka växtfibrer som kindtänderna måste kunna sönderdela för att matsmältningen ska fungera och näringen ska kunna tillgodogöras.

Hästens mun är under ständig förändring. Tänderna slits och växer kontinuerligt. Därför uppstår lätt obalanser i tuggytorna. I hästens kindtänder finns skarpa emaljåsar som behövs för sönderdelning av fodret, om dessa inte slits tillräckligt kan de orsaka sårskador i munslemhinnan.

Dessutom byter hästen inte bara framtänderna utan även kindtänderna till permanenta tänder under unghäståren. Nästan alla hästar har s.k. vargtänder som i vissa fall stör bettets funktion. Det är mycket viktigt att man har kontroll på hästens mun och kan ge den förutsättningar att fungera med ett bett i munnen.

Veterinärbesöket, vet. Marika Niklasson och vet.Christine Levring är på plats hos oss på kliniken minst två måndagar i månaden.

 

Läs mer om Veterinärbesöket HÄR

IMG_7642_edited.png
Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
bottom of page